MOBILITY GRANT

Mobilitetsstipend for norsk språk, litteratur og kultur

Studerer du norsk utenfor Norge? Da kan mobilitetsstipendet være noe for deg!

Mobilitetsstipendet kan tildeles master- og PhD-studenter som har valgt norsk språk, norsk litteratur eller norsk kultur som emne for sin oppgave/avhandling. Det er krav om at du må være student ved et institutt for nordiske/skandinaviske studier ved en høyere utdanningsinstitusjon utenfor Norge. 

Mobilitetsstipend_nettside

Stipendet skal brukes til feltarbeid i Norge. Feltarbeidet må gjøres ved en norsk høyere utdanningsinstitusjon og med en norsk veileder. Stipendet dekker reise til/fra Norge, samt kost og losji for en periode på en, to eller tre måneder. Stipendet har søknadsfrist en gang i året. 

Les mer i utlysningen av mobilitetsstipendet:

Utlysning av mobilitetsstipend for norsk språk, litteratur og kultur 2022-2023.

Søknadsfrist:  25. mars 2022

Før du søker må du finne en foreleser/forsker ved et norsk universitet eller en norsk høgskole innen ditt fagområde og som kan tenke seg å være veilederen din mens du er i Norge. Spør foreleserne ved ditt lokale lærested om de har kontakter i Norge, eller se om du finner personer du kan kontakte gjennom norske høyere institusjoner sine nettsider. Du finner en liste over norske universitet og høgskoler her. 

Hva dekker stipendet? 

Her er oversikten over hva stipendordningen dekker. 

Reisestipend (faste satser):

  • NOK 2 000 for reise fra land i Europa 
  • NOK 3 000 for reise fra St. Petersburg og Moskva i Russland 
  • NOK 5 000 for reise fra andre byer i Russland, øvrige land i Eurasia og land utenfor Europa 

Stipend for kost og losji: 

Stipendet følger Lånekassens satser for basisstøtte og er på NOK 11 500 per mnd. for skoleåret 2022-2023.

Slik er søknadsprosedyren

1. Last ned og les retningslinjene for stipendet. 

2. Utarbeid en prosjektbeskrivelse og kontakt en veileder ved en høyere utdanningsinstitusjon i Norge. 

3. Fyll ut elektronisk søknadsskjema som ligger i Espresso. Søknadsskjemaet kan fylles ut på norsk eller engelsk. 

4.  Legg ved obligatoriske vedlegg:

  1. et anbefalingsbrev fra veileder ved hjemmeinstitusjonen
  2. et personlig invitasjonsbrev fra den norske institusjonen 

5. Send inn søknad før fristen 25. mars 2022. 

6. Søknadene blir vurdert av Programutvalget for Norgeskunnskap i utlandet.

7. Studentene blir tilskrevet med informasjon om vedtaket, vanligvis i løpet av mai måned.

Rapportering

Alle som mottar stipend må sende inn en rapport  snarest og innen en måned etter at oppholdet i Norge er avsluttet. Eget rapportskjema er tilgjengelig under «Mine oppgaver» i Espresso.

Har du spørsmål om søknadsprosessen? Kontakt oss på: norgeskunnskap@hkdir.no

share